Fasadrenovering Stockholm

 

Välkommen till Valvet Fasad!

 

Hos oss arbetar några av Stockholms bästa och mest erfarna specialister inom fasadrenovering. Vi är särskilt specialiserade på restaurering av äldre byggnader, och ser det som en viktig uppgift att bevara byggnader av kulturellt värde. I Stockholm finns mängder av viktiga historiska byggnader, vilka samtliga förr eller senare är i behov av fasadrenovering. Det är där som vi på Valvet Fasad och våra tjänster inom fasadrenovering i Stockholm kommer in i bilden!

 

Valvet Fasad

 

Vi är stolta över att kunna leverera fasadrenovering i Stockholm av högsta möjliga kvalitet. Vår verksamhet bygger på en övertygelse om att det, för samhället, finns ett stort värde i att bevara historiska byggnader som bär på ett rikt kulturarv. Vi arbetar dagligen med att återskapa äldre byggnader så att de får tillbaka sin tidigare glans. Fasadrenovering i Stockholm är vårt hantverk, och något vi kommer att fortsätta med under lång tid framöver.

 

 

Detta är Valvet Fasad!

 

Det finns gott om byggnader som är i behov av fasadrenovering i Stockholm. Detta behov möter vi på Valvet Fasad på daglig basis. Vi arbetar med projekt av varierande omfattning och med kunder av olika slag. Bland våra kunder finns alltifrån bostadsrättsföreningar och fastighetsägare till stora och små byggbolag. Våra tjänster inom fasadrenovering i Stockholm utförs också för stat och landsting.

 

Vill du komma i kontakt med Valvet Fasad för frågor om fasadrenovering i Stockholm? Ring oss på telefonnummer 08-10 53 60 eller skicka ett mail till info@valvetfasad.se! Vi bokar gärna in ett kostnadsfritt möte så snart som möjligt.

 

Vi förenar gamla och nya tekniker

 

Alla branscher utvecklas och fasadrenovering i Stockholm är inget undantag. Nya tekniker och metoder som underlättar för vårt arbete kommer regelbundet in på marknaden. Tekniker som är långt mycket mer avancerade än de som var tillgängliga då många av byggnaderna vi arbetar med restes. För att vara en ständigt relevant leverantör inom fasadrenovering i Stockholm måste man tillåta sig att utvecklas. Detta behöver inte alls ske på bekostnad av de historiska byggnaderna, utan tvärtom! Kombinationen av det gamla och det moderna utgör en viktig kärna av vår verksamhet inom fasadrenovering i Stockholm. Vi nyttjar nya tekniker och metoder för att renovera gamla fasader och få dem att återfå sin ursprungliga charm.

 

Vi utför fasadrenovering i Stockholm med kvalitet och miljö i fokus

 

På Valvet Fasad tror vi på regler och rutiner när det gäller våra arbeten. En viktig del av vår verksamhet inom fasadrenovering i Stockholm är förstås att leverera arbeten av högsta möjliga kvalitet. En annan lika central del är att kunna erbjuda en god arbetsmiljö för våra medarbetare. För att säkerställa att vi fyller kraven för våra arbeten inom fasadrenovering i Stockholm låter vi externa granskningar ske av vår verksamhet.

 

Vi är certifierade enligt ISO-standarderna ISO 9001 och ISO 14001, vilka handlar om kvalitet och miljö för den här typen av arbeten. Valvet Fasad har haft denna internationella ISO-certifiering ända sedan 2003. Det är ett optimalt sätt för oss att ständigt se till att vårt företag följer riktlinjer vad gäller kvalitet och miljö i våra projekt.

 

 

Vi är en stolt del av Fasadgruppen

 

Inom fasadrenovering i Stockholm, Sverige och Norden är Fasadgruppen en välkänd aktör. Detta är nämligen Nordens största helhetsleverantör inom den här typen av arbeten. Faktum är att det, i Sverige, är den enda rikstäckande leverantören för just fasadarbeten. Organisationen arbetar med de bästa lokalt drivna företagen på flera olika orter i Sverige. För att vara en del av Fasadgruppen måste man kunna leverera goda resultat inom fasadrenovering i Stockholm eller den ort man verkar i. Detta gör således att man i förlängningen kan garantera alla kunder de bästa resultaten. Valvet Fasad är en del av Fasadgruppen, och det är vi stolta över!

 

Vill du läsa mer om hur Fasadgruppen fungerar? Besök www.fasadgruppen.se!

 

Vill du komma i kontakt med oss på Valvet Fasad för frågor om fasadrenovering i Stockholm och/eller vårt arbete med Fasadgruppen? Ring oss på telefonnummer 08-10 53 60 eller skicka ett mail till info@valvetfasad.se!

 

 

Våra tjänster inom fasadrenovering i Stockholm

 

På Valvet Fasad arbetar vi med fasadrenovering i Stockholm av varierande typ och med olika typer av kunder. För att som kund veta exakt hur vi kan hjälpa just dig rekommenderar vi därför att du kontaktar oss på 08-10 53 60 eller mail info@valvetfasad.se. Om du vill läsa mer om våra tjänster så summerar vi dem under kategorierna Putsning respektive Murning nedan!

 

Putsning

 

På Valvet Fasad har vi många års erfarenhet av att arbeta med fasadrenovering i Stockholm. Denna långa erfarenhet har lärt oss det faktum att varje byggnad är unik och kräver särskild hantering. När vi får ett nytt restaureringsuppdrag undersöker vi därför byggnaden och fasaden i fråga noggrant innan vi påbörjar arbetet. Här fastställer vi bland annat vilket putssystem och vilken eventuell tilläggsisolering som är att föredra i det specifika fallet.

 

Hur går det till?

 

För att kunna utföra fasadrenovering i Stockholm på en byggnad från en helt annan tid är det viktigt att kunna anpassa sig. På Valvet Fasad arbetar vi med de ursprungliga metoderna för att kunna återskapa detaljer utan att påverka dess ursprungliga utseende. Det kan handla om arbeten med listverk, rusticeringar, takfot, ornament av olika slag eller andra typer av putsade ytor. För att säkerställa att vi använder oss av rätt metoder och tekniker har vi har nära samarbeten med experter på historiska byggnader.

 

Putsning av modern fasad


Vi är stolta över att tillhöra några av Stockholms bästa leverantörer av fasadrenovering av äldre byggnader. Detta är dock långt ifrån all verksamhet som vi på Valvet Fasad bedriver. Varje år utför vi också många fasadrenoveringar på Stockholms modernare fasader. Här kan det vara tal om extra tätningsarbete och mer fokus på isolering och ventilering. Vi arbetar noga utefter Boverkets regler vad gäller den här typen av fasadrenoveringar i Stockholm. För att säkerställa att all personal hos Valvet Fasad efterföljer kraven sker regelbunden utbildning och fortbildning.

Murning

 

Vid sidan av putsning är murning den typ av fasadarbeten i Stockholm som vi behärskar bäst. På Valvet Fasad har vi sysslat med murning så länge som vi har varit verksamma. Vi planerar att fortsätta med detta hantverk under lång tid framöver.

 

Hur går det till?

 

Våra murnings-arbeten inom fasadrenovering i Stockholm innefattar vanligen omfogning, tilläggsisolering av tegelfasad samt förankring. Varje projekt möts dock på ett unikt sätt så beroende på vad som krävs i det specifika fallet så löser vi det. Förutom murning av just fasad kan vi utföra andra typer av murning. Däribland murning av: skalmurar, utfackningsväggar, innerväggar, socklar och glasbetong. Utöver detta har vi också kompetens vad gäller murning för innermiljöer.

 

Lång livscykel

 

De flesta känner till att murning är en av världens äldsta byggmetoder. Vad få däremot vet är att dagens murningstekniker är långt mycket mer hållbara än de gamla. En murad fasad är både hållbar och nästan oförskämt underhållsfri. Något som gör att det, ur en ekonomisk synvinkel, är mycket bra. Om du har en äldre murfasad som du vill restaurera bör du kontakta oss för fasadrenovering i Stockholm. Vi ser till att göra din fasad mer hållbar än den någonsin har varit.

 

 

Vår verksamhet

 

På Valvet Fasad vet vi att gedigen fasadrenovering i Stockholm kräver kvalitet i flera olika led. För att förbli en av Stockholms mest välrenommerade firmor inom just fasadrenovering har vi byggt en verksamhet som vilar på flera viktiga grundpelare.

 

Kompetens

 

Vi kan vår sak. Fasadrenovering i Stockholm är vårt territorium, och vi besitter särskilt stor expertis när det gäller bevarande av historiska byggnader. På Valvet Fasad vet vi hur fasadrenovering för denna typ av byggnader i Stockholm ska ske. Både för att ge ett så gott resultat som möjligt, men också för att inte förändra byggnadens ursprungliga utseende.

 

Certifikat

 

För att kunna garantera tryggheten både för oss själva och för våra kunder så har vi certifikat som bekräftar vår kompetens. Vi utför fasadrenovering i Stockholm som ger klassificeringarna P-märkning och Säker Fasad. Vi har certifikat av typen ISO 14001 och 9001 för att garantera miljö och trygghet för våra kunder och våra medarbetare. Dessa certifikat har vi haft i snart 20 års tid och vi planerar att fortsätta följa de viktiga kraven.

 

Relationer

 

Vi är experter på fasadrenovering i Stockholm men vi är samtidigt väl medvetna om att beställaren ofta vet bäst vad hen vill ha. För att minska risken för missuppfattningar och för att resultatet ska spegla förväntningarna för vi alltid nära dialog. En dialog där ekonomiska såväl som praktiska villkor för fasadrenoveringen i Stockholm framgår tydligt. Vi vet att transparenta relationer bygger lyckade samarbeten.

 

Att jobba med oss!

 

Är du på jakt efter någon som kan utföra högklassig fasadrenovering i Stockholm? Då kan du vara glad att du har hamnat hos oss på Valvet Fasad!

 

När du arbetar med oss sker fasadrenoveringen i Stockholm i några olika faser. Det första du ska göra är att kontakta oss, och det gör du på telefonnummer 08-10 53 60 eller via info@valvetfasad.se. Därefter ser vi till att boka tid för ett kostnadsfritt möte där förutsättningar för arbetet bestäms. Innan projektet sedan drar igång görs ett gediget förarbete där material, maskiner och ställningar kommer på plats vid fasaden. Sedan är det dags att dra igång med själva fasadrenoveringen i Stockholm. Efter avslutat arbete sker naturligtvis besiktningar av arbetet för att säkerställa att allt har gått rätt till.

 

Låter det bra?

Ring då idag!

 

Telefon: 08-10 53 60

Email: info@valvetfasad.se

Fasadrenovering Solna

Fasadrenovering Östermalm

Fasadrenovering Södermalm

Fasadrenovering Vasastan

Fasadrenovering Kungsholmen

 

Fasad