Om Valvet Fasad

Helhetspartner med lösningar för hela fastigheten

Valvet Fasad finner stolthet i att vara ett företag med stor kunskap inom ett gediget hantverk. Att vi besitter denna kunskap innebär att vi har möjligheten att ta till vara och förlänga livet på byggnader med kulturellt och historiskt värde. En fasad med detta värde bör hanteras varsamt och därför väljer vi att arbeta med ursprungliga material och arbetsmetoder i kombination med dagens moderna system, allt för en så skonsam renovering som möjligt och ett så hållbart resultat som möjligt. De moderna systemen gör dessutom att fastigheten får goda energivärden och ger olika klassificeringar såsom P-märkning och Säker Fasad.

Uppdragen sker alltid i nära samarbete med beställaren och vi strävar alltid efter ett så ekonomiskt, energieffektivt och hållbart resultat som möjligt. Tack vare vårat väl sammansvetsade team av hantverkare och tjänstemän med hög yrkesskicklighet, har vi resurserna oavsett entreprenadens omfattning.

Hållbarhet

Inom vårt företag har vi en verksamhet som kan innehålla arbetsmiljörisker. Självklart ska företaget och de anställda följa lagar, föreskrifter och normer som samhället ställer på verksamheten.

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.