Murning

Med dagens metoder ges även en nästintill underhållsfri fasad för lång tid framåt. Murade fasader är ur ett livscykelperspektiv bland det mest ekonomiska man kan välja för sin fastighet.

Murade fasader är en av våra specialiteter, där vi besitter stor kompetens och lång erfarenhet. Att mura är vårt ursprung.  

Vi kan vara behjälpliga vid både omfogning, förankring och tilläggsisolering av tegelfasad. 

Att mura fasader är förstås bara en del av vår kompetens, vi murar socklar, skalmurar, innerväggar, utfackningsväggar, glasbetong och kan förstås också skapa spännande innermiljöer.

Vi arbetar förstås oberoende av leverantörer och kan därför erbjuda alla former av tegel, i storlek, form, färg och struktur.