Fasadrenovering Stockholm

Är det dags att rusta upp fastighetens yttre? På Valvet Fasad hittar du det bästa och mest erfarna teamet inom fasadrenovering i Stockholm. Kontakta oss för en gratis offert idag!

Vårt arbete grundar sig i traditionellt hantverk kombinerat med moderna metoder. Vi specialiserar oss på att förvandla och bevara byggnaders arkitektoniska skönhet. På denna sida får du en överblick av våra tjänster, vår expertis och de prestigefyllda projekt som vi stolt har genomfört. Läs vidare för att upptäcka varför Valvet Fasad är det självklara valet för dig som värdesätter kvalitet, kommunikation och hantverksskicklighet!

Vår historia

Valvet Fasad etablerades 2018 och är en del av Fasadgruppen. Valvet är sprunget ur Söderberg och Kruus (grundat 1963). Vår personal består av erfarna hantverkare och tjänstemän, vars kunskap om fasadrenoveringar sträcker sig tillbaka till 1980-talet. Vi har en stor yrkesstolthet och fokuserar på kvaliteten i alla våra projekt, vilket har resulterat i noll anmärkningar.

Vi utför fasadrenovering i Stockholm och specialiserar oss på byggnader med en kulturhistorisk klassificering. Vår historia och erfarenhet återspeglar den djupa förståelsen och respekten för byggnadernas kulturella och historiska värde.

Våra certifieringar

På Valvet Fasad är vi stolta över att inneha flera prestigefyllda certifieringar som bekräftar vår kompetens inom fasadrenovering i Stockholm. Läs mer om dessa nedan.

- CWF (Certifierad Weber Fasadentreprenör)

Valvet Fasad har certifieringen CWF (Certifierad Weber Fasadentreprenör). Detta borgar för att våra fasadrenoveringar i Stockholm håller hög kvalitet och att arbetet utförs på ett professionellt sätt. Som kund kan du därmed känna dig trygg med att ditt projekt hanteras av experter samt att resultatet kommer att vara av högsta kvalitet och hållbarhet. Läs mer om
Webers CWF-certifiering på deras webbplats.

- ISO-certifieringar

Valvet Fasad har även följande ISO-certifieringar: 9001, 14001 och 45001. Dessa visar vårt engagemang för kvalitet, miljömedvetenhet och arbetsmiljö:

  • ISO 9001 är en standard för kvalitetsstyrning som säkerställer en konsekvent hög kvalitet och kundnöjdhet i samband med våra fasadrenoveringar i Stockholm.
  • ISO 14001 fokuserar på effektiv miljöledning och betonar vårt ansvar för miljö och hållbarhet i alla våra projekt. Denna certifiering visar att vi använder oss av hållbara metoder och material när vi renoverar fasader.
  • ISO 45001 är inriktad på arbetsmiljöledningssystem och återspeglar vårt engagemang för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. En säker och hälsosam arbetsmiljö är grundläggande för en effektiv och säker fasadrenovering.

Dessa certifieringar garanterar att våra kunder kan lita på vår kompetens samt vårt arbete för hållbarhet och säkerhet. Här kan du läsa mer om de olika ISO-certifieringarna

Vi är experter på fasadrenovering i Stockholm

Vi på Valvet Fasad har ett stort kunnande inom fasadrenovering i Stockholm och har befäst vår position som en av de främsta aktörerna i huvudstaden. Vi sticker ut genom vår användning av högkvalitativa material och avancerade metoder. Dessa gör att vårt arbete inte bara är estetiskt tilltalande utan även hållbart över tid.

En av Valvet Fasads främsta styrkor är vår expertis användningen av Webers fasadsystem. Weber är känd för sina innovativa och tillförlitliga produkter, och vår behörighet att utföra fasadrenoveringar med dessa visar på vår kompetens och aktning i branschen. Genom att välja Webers system säkerställer vi att varje projekt uppfyller de högsta standarderna för kvalitet och hållbarhet.

Vår historik av genomförda fasadrenoveringar i Stockholm är imponerande. Två exempel på sådana är prestigefyllda byggnader som Hasselbacken och Grand Hotel, vilka kräver en utomordentlig känsla för detaljer och estetik. Vidare har vi visat vår mångsidighet genom att även arbeta på akademiska byggnader som exempelvis Kungliga Musikhögskolan. Detta visar på Valvet Fasads förmåga att hantera olika typer av byggnader och deras unika behov.

Vi har också renoverat fasaden åt bostadsrättsföreningar som BRF Nebulosan och Riddaren Astoria, samt på adresser som Upplandsgatan 7, Grev Turegatan 10 och Valhallavägen. Dessa projekt visar på vår förmåga att ta oss an såväl större som mindre renoveringar, alltid med fokus på kvalitet och kundtillfredsställelse.

Sammanfattningsvis är Valvet Fasads särskilda kunskaper inom olika material och metoder en faktor som gör oss till en uppskattad partner inom fasadrenoveringar i Stockholm. En annan faktor är vår användning av premiummaterial och vår expertis i Webers system. Vår omfattande och diversifierade portfölj av framgångsrika projekt bevisar företagets förmåga att leverera arbeten av högsta kvalitet, skräddarsydda för varje kunds unika behov.

Referensprojekt

Vi är stolta över våra genomförda projekt inom fasadrenovering i Stockholm samt det erkännande och den uppskattning vi har fått från våra kunder och branschexperter. Nedan presenterar vi några av våra mest framstående projekt. Dessa visar på vår hantverksskicklighet och expertis inom fasadrenovering. De belyser också vårt engagemang för kvalitet samt vår passion för att bevara Stockholms unika arkitektoniska arv.

Grev Turegatan 10

Projektet på Grev Turegatan 10 är ett utmärkt exempel på Valvet Fasads expertis och hantverksskicklighet. Denna fastighet är belägen i ett av Stockholms mest anrika kvarter och genomgick en omfattande fasadrenovering under 2019. Arbetet inkluderade inte bara renovering av fasaden utan även ny stuck, nytt burspråk i trä och fönstermålning. Detta arbete utfördes under ledning av projektledaren Calle Cederqvist och visar hur vi kombinerar traditionellt hantverk med moderna metoder för att bevara och förbättra historiska byggnader.

Vårt arbete på Grev Turegatan 10 har inte bara uppmärksammats lokalt utan det har faktiskt skrivits en bok om renoveringen av denna fastighet (Riddaren 20). Boken heter:

Grev Turegatan 10 i Stockholm - ett jugendhus träder fram och är skriven av Per Kallstenius

Valvet Fasad nominerades också till byggbranschens stora pris Årets Fasad för arbetet på denna adress. Detta är ett tydligt tecken på vår förmåga att genomföra komplexa projekt som uppfyller högt ställda estetiska och hållbarhetsmässiga krav. Priset Årets Fasad uppmärksammar byggande som bidrar till vackra, intressanta, spännande och hållbara hus. Därmed belyser nomineringen vårt engagemang för kvalitet och hållbarhet. 

läs mer om omineringen här

Riddaren Astoria
Vår restaurering av byggnaden Riddaren Astoria i Stockholm är ett imponerande exempel på
Valvet Fasads expertis och hantverksskicklighet inom fasadrenovering. Projektet har uppmärksammats nationellt genom en nominering till byggbranschens pris Årets Fasad.
Detta pris är en viktig utmärkelse som ges till de bästa husfasaderna i Sverige av Mur & Putsföretagen. Riddaren Astoria är vårt andra vårt bidrag i kategorin renovering/restaurering och betonar vår förmåga att utföra ett kvalitetsarbete som bidrar till vackra, intressanta och hållbara husfasader.

I projektet Riddaren Astoria var Valvet Fasad fasadentreprenör, medan Humlegården Fastigheter AB var byggherre och Åke Svedmyr agerade färgsättare. Projektet innefattade fasadarbeten som krävde både kunskap och skicklighet i hantverket. Det visar vår förmåga att hantera komplexa fasadrenoveringar i Stockholm som kräver stor noggrannhet och en god förståelse för historiska och moderna byggnadstekniker.

Värt att notera är att Valvet Fasad har en bred portfölj av framstående projekt. Vårt arbete på Grev Turegatan 10 och Astoria är bara två av många exempel på vår skicklighet och ambition att bevara Stockholms historiska skönhet och kulturarv.

Våra tjänster inom fasadrenovering i Stockholm

På Valvet Fasad är vi stolta över vårt hantverk och vår förmåga att kombinera det traditionella hantverket med moderna metoder. Vi specialiserar oss på varsamma restaureringar, där vi använder ursprungliga hantverksmetoder och material som ofta blandas på plats.

Vid en fasadrenovering i Stockholm kan vi bland annat vara behjälpliga med:

  • Återskapande av historiska detaljer. Vår noggranna dokumentation syftar till att återskapa historiska detaljer som riskerar att gå förlorade. Det kan till exempel röra sig om rusticeringar, takfötter, listverk och ornament. Vi är även experter på putsmålningar och andra putsade ytor. Vi samarbetar med byggnadsantikvariska experter för att säkerställa att rätt metoder används i våra projekt.
  • Individuellt anpassade lösningar. Noggrann undersökning av varje unik fastighet och anpassning av lösningar utifrån de givna förutsättningarna är en central del av vårt arbete. Detta inkluderar val av putssystem, tilläggsisolering och relaterade åtgärder såsom installation av moderna energifönster.
  • Moderna fasadsystem. Vi arbetar med de senaste fasadsystemen, som inkluderar avancerade tätningar, ventilation och smarta isoleringslösningar. Dessa system är anpassade för att uppfylla Boverkets strikta regler.
  • Kvalificerad personal. Vår personal utbildas och ibland certifieras av tillverkarna av dessa system. Därmed säkerställs högsta möjliga kvalitet i såväl projektering som utförande av fasadrenoveringar i Stockholm.

 

Hållbarhet och miljö

Miljöansvar och hållbarhet är två viktiga grundpelare i vårt arbete. Vi förstår betydelsen av att vårda och bevara byggnadens historiska värde vid en fasadrenovering i Stockholm. Detta samtidigt som vi strävar efter att minimera vår miljöpåverkan, vilket återspeglas i vårt val av material och metoder.

Vi använder uteslutande naturmaterial från Webers sortiment. Detta är ett medvetet beslut för att undvika plast och andra material som inte är bra för miljön. Valvet Fasad kombinerar även traditionella hantverksmetoder med moderna system. Genom att göra detta utför vi en skonsam renovering som inte bara skyddar byggnadens karaktär utan också bidrar till dess energieffektivitet. Vår användning av miljövänliga material och tekniker resulterar i fastigheter med förbättrade energivärden, vilket kan leda till certifieringar som P-märkning och Säker Fasad.

Vår personal spelar en viktig roll i vårt hållbarhets- och miljöarbete. Med deras kunskap och engagemang säkerställer vi att varje projekt genomförs med högsta möjliga kvalitet och omsorg om miljön. Vi arbetar nära våra kunder för att förstå deras behov och visioner. På så vis skapar vi en mer personlig och hållbar byggprocess.

På Valvet Fasad är vi stolta över att vara en del av en grönare och mer hållbar framtid. Vi fortsätter också att utveckla våra metoder för att säkerställa att vår verksamhet bidrar positivt till både vår miljö och vårt kulturarv.

Valvet Fasad är ett tryggt val för ditt projekt

På Valvet Fasad är säkerhet och kundtrygghet högsta prioritet i varje projekt vi tar oss an. Vi är stolta över att vara ISO-certifierade enligt standarderna 9001, 14001 och 45001. Dessa certifieringar speglar vårt engagemang för kvalitet, miljöhänsyn samt arbetsmiljö och säkerhet.

ISO 45001 är en internationell standard för arbetsmiljö och säkerhet. Genom att uppfylla dessa krav säkerställer vi en arbetsmiljö som minimerar risken för olyckor och skador i samband med fasadrenoveringar. Denna certifiering betonar det ansvar vi tar för att kontinuerligt identifiera, bedöma och hantera risker i våra arbetsprocesser.

Hur mycket kostar en fasadrenovering i Stockholm?

En vanlig fråga som vi ofta får är: hur mycket kostar en fasadrenovering i Stockholm? Vi tar hänsyn till flera olika faktorer när vi räknar på kostnaden för ett projekt. Dessa inkluderar:

  • den befintliga kvaliteten på fasaden
  • storleken på fasaden
  • framkomligheten

Kostnaden kan variera beroende på dessa faktorer samt eventuella ytterligare skador som upptäcks i samband med analysen av fasaden. Materialvalet spelar också en viktig roll  då materialkostnaderna varierar beroende på renoveringsmetod.

Vi erbjuder ett kostnadsfritt möte där vi kan göra en bedömning och uppskatta kostnaden för ditt projekt. Kontakta oss på Valvet Fasad för att diskutera detaljerna kring din fasadrenovering i huvudstaden!

Vi sätter kunden i fokus med kundanpassad service och öppen kommunikation

Valvet Fasad prioriterar att tillhandahålla en kundanpassad service och utmärkt kommunikation. Vi lägger stor vikt vid att arbeta nära dig som kund. Därför anpassar vi våra tjänster utifrån dina specifika behov och önskemål. Detta genuina hantverk med kunden i fokus säkerställer att varje projekt blir kundanpassat och uppfyller dina förväntningar.

Dessutom jobbar vi aktivt med att hålla en god kommunikation genom hela projektprocessen. Vi rekommenderar att fastighetsägaren anordnar möten om fasadrenoveringen där vi på Valvet Fasad deltar. På så vis kan vi ge information och svara på frågor. Detta är ett exempel som visar hur hängivna vi är att ge utmärkt kundservice och ha en öppen kommunikation.

 

Författare av texten:

Stefan Karlsson

Titel: VD

Utbildning:

Bygg & Anläggningsteknisk utbildning

Murning & Putsning Klass 1

Arbetat med fasadrenovering sen 1994

Min profil på LinkedIn

linkedin.com/in/stefan-karlsson-87646959

 

Internlänkar:

Fasadrenovering Solna

Fasadrenovering Östermalm

Fasadrenovering Södermalm

Fasadrenovering Vasastan

Fasadrenovering Kungsholmen

Fasad

 

Sidan uppdaterades senast: 2024-01-17