KUNGLIGA MUSIKHÖGSKOLAN

P-NR: P4045

Uppdragsbeskrivning:

Tjockputssystem på Kungliga Musikhögkolans nya lokaler

Renovering av stall intill skola

Lagning av utvändig tegel samt fogrenovering

Putsning tegelväggar invändigt

Omfattning:

Tjockputs:
Brutto: 4060 kvm
Netto: 2927 kvm

Tegelfasad:
Brutto: 386 kvm
Netto: 334 kvm