GRAND HÔTEL

P-NR: P7103

Uppdragsbeskrivning:

Renovering av befintligt putsfasad 

Adress: Stallgatan 4, Blasieholmsgatan 7

Kommun: Stockholm

Kulturhistorisk klassificering: Ingen

Slutfört: 2018