Screen Shot 2018-10-17 at 11.56.04.png

Kungliga Musikhögskolan

Fasadrenovering, Murarbete

Stockholm