REGION

Kungliga Musikhögskolan

Fasadrenovering, Murarbete

Stockholm