Levrantörsinfo

Fakturering till Valvet Fasad AB

Vid fakturering till Valvet Fasad gäller följande villkor:

Faktura skall alltid innehålla följande korrekta information:

 • Korrekt bolagsnamn:  Valvet Fasad AB
 • Korrekt fakturaadress: Box 6081, 141 06 KUNGENS KURVA
 • Korrekt org.nr: 556861-1924 VAT: SE556861192401
 • Vårt projektnummer och namn:  "P2149 Kv. Exempel"
 • Namn på vår beställare/kontaktperson
 • Ert organisationsnummer och momsnummer
 • Er postadress och kontaktuppgifter
 • Er kontaktperson och kontaktuppgifter
 • Information om F-skattebevis
 • Kontouppgifter (kopplade till ert organisationsnummer)
 • Beskrivning av utfört uppdrag, material med tillhörande dokumentation
 • Priser och artiklar specificerade
 • Momsredovisning

Fakturering kan ske digitalt i s.k. PDF-format. Faktura sänds som bilaga via e-post till:  faktura@valvetfasad.se

Saknas ovan uppgifter har inte korrekt fakturering utförts och fordran bestrids, fakturan kommer återsändas utan åtgärd. 

Generella villkor

 • För byggindustrin gäller generellt AB04/ABT06 samt tillhörande ABT-U för underentreprenör (se nedan) samt ABM för tillverkare.
 • Fakturering skall föregås av skriftligt avtal/avrop/beställning från Valvet Fasad, och underlag som tidrapporter eller uppdragsunderlag skall vara undertecknade av behörig på Valvet Fasad.
 • Betalningsvillkor är alltid minst 30 dagar netto - från mottagen, korrekt, faktura. 
 • Fakturering sker normalt månadsvis och separat per uppdrag/projekt. Eventuella tillkommande kostnader och ändringskostnader faktureras separat från kontrakt. 
 • Ingen rätt att försälja eller på annat sätt överlåta fordran till tredje part, med s.k. cut-off-klausul, t ex factoring el. liknande.
 • Om Valvet Fasad så av misstag skulle betala sådan försåld eller överlåten faktura finns ingen accept till ett sådant förhållande. 

OBS! Underentreprenörer måste erhållit godkännande före att uppdrag får utföras och före att fakturering är möjlig. Det innefattar bl.a. att bolaget till Valvet Fasad skall inneha och redovisa handlingar rörande:

 • Giltigt kollektivavtal för samtliga anställda (s.k. hängavtal Byggnads) alt. medlemsbevis i Sveriges Byggindustrier
 • Gällande allrisk- och ansvarsförsäkring
 • Avtal om företagshälsovård
 • F-skattebevis
 • Utdrag SKV4820, att bolaget sköter skatter och sociala avgifter. 
 • Avtal ID06 och ID06-legitimation för samtlig personal
 • Monteringspersonal skall inlämna kopior på samtliga kompetensbevis
 • Utländsk personal skall lämna kopia på id-handling och för denne nödvändiga tillstånd för arbete i Sverige. 

 

För en trygghet i hela affären

Som ett bolag inom Fasadgruppen kan vi erbjuda expertkunskap för hela fastighetens yttre skal. Vi arbetar hållbart, lokalt och med stor hantverkskunnighet. Vårt mål är att förse er med världens främsta exteriörer.

Läs mer

Jobba hos oss

Hos oss arbetar många människor i olika åldrar, med varierande ursprung, olika arbetsuppgifter och erfarenheter. Vårt arbetsområde sträcker sig över hela Sverige.

Gå till våra karriärsida
Jobba Hos Oss Fasadgruppen