Företagsledning

STEFAN KARLSSON

VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR Stefan är VD på Valvet Fasad AB och axlar därmed helhetsansvaret för verksamheten. Stefan har själv bakgrund inom hantverket och har en gedigen kunskap inom området. Favoritfasad: Stockholms Olympiastadion stefan.karlsson@valvetfasad.se 

08-10 53 60

CALLE CEDERQVIST

PROJEKTCHEF Tack vare ett långvarigt och gediget samarbete med personalen på företaget samt erfarenhet i yrket besitter Calle den kompetens som behövs för att uppnå de resultat som eftersträvas i vårt arbete. I Valvet Fasad har han rollen som projektledare. Favoritfasad: Grand Hôtel calle.cederqvist@valvetfasad.se 

08-10 53 60

PER ÖSTERLIN

ENTREPRENADINGENJÖR Per är en del av produktionsledningen där han arbetar som entreprenadingenjör. Efter avlagd byggingenjörexamen på Lunds Tekniska Högskola har Per arbetat på arkitektkontor där han samlat på sig erfarenhet genom etablering av modullägenheter och energieffektivisering av småhus. Favoritfasad: TV-Huset, Västra Hamnen i Malmö per.osterlin@valvetfasad.se 

08-10 53 60

EVA SÖDERSTRÖM

REDOVISNINGSANSVARIG Eva har från starten sommaren 2011 varit en viktig kugge inom ekonomienheten på VALVET och ansvarar bland annat för löpande redovisning och bokföring. Eva besitter både bred kompetens och lång erfarenhet. Hon är utbildad ekonom vid Stockholms Universitet. Favoritfasad: Louvren Paris eva.soderstrom@valvetfasad.se 

08-10 53 60

MARTIN WULFF

PROJEKTLEDARE Martin har en gedigen utbildning och tjugo års arbetslivserfarenhet inom murarhantverket. Han började som lärling direkt efter sin utbildning. Via sju år som lagbas och fem år som Arbetsledare axlar han nu rollen som Projektledare i VALVET Favoritfasad: Kvarteret Stiftelsen Sundbyberg martin.wulff@valvetfasad.se 

08-10 53 60