Uppförandekod

Hållbara fasader med återbruks-garanti

Vi på Valvet Fasad erbjuder återbrukbart tegel.

Det innebär att det tegel vi tar emot kommer klara rivning, rensning och kvalitetskrav så att det återbrukade teglet har samma garantier som nytillverkat samt klarar samma krav på livslängd

Helhetslösningar

Från konsultation till installation med hantverk, produktionsledning och administration

Kvalitet och hållbarhet

Vi är med och skapar hållbara städer och som samhällsbyggare har vi ett ansvar för att bidra till en hållbar utveckling.

Lokal närvaro och regional styrka

Fasadgruppen består av ett antal lokalt förankrade entreprenörsdrivna fasadbolag och är Sveriges enda rikstäckande fasadkoncern.